DISCLAIMER:

·          De op deze website getoonde informatie wordt door mij met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Ik verstrek door middel van deze website louter informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

·          Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de website en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

·          Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

·          Verwijzingen naar sites die niet door mij worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ik uiterst selectief ben ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door mij worden onderhouden wordt afgewezen.

·          De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, zijn eigendom van de auteur. De rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

·          De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de auteur. De gebruiker mag wel een link naar deze website laten verwijzen.

·          Ik kan en mag zonder opgave van reden anonieme berichten of door mij bevonden ongewenste berichten uit het gastenboek verwijderen.

·          Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ZELF te onderzoeken of hij/zij bij gebruik van informatie op deze pagina’s niet handelt in strijd met de wet.

·          Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

 

Terug naar de homesite